เฮลปิ้ง แฮนด์ เนอร์สซิ่งโฮม

ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 10 นาที เป็นสถานที่ที่ผ่อนคลาย เงียบสงบ และปลอดภัย

เราดูแลครอบครัวท่านเสมือนครอบครัวเรา

ติดต่อเรา คลิก ที่นี่

check

การดูแล

ให้การดูแลภายใต้การควบคุมโดยพยาบาลวิชาชีพและผู้ซึ่งได้รับ การฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ เพื่อให้การดูแลและการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้สูงอายุ ตลอด 24 ชั่วโมง เราให้ความสำคัญกับการดูแลที่จำเป็นทุกระดับ ท่ามกลางที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่นและเงียบสงบ

key

การพยาบาล

เราให้การดูแลโดยทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และทีมสุขภาพที่ได้รับการอบรม ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ให้ได้รับการดูแลขั้นพื้นฐาน ได้รับยาตามแผนการรักษาของแพทย์ รวมถึงการดูแลในด้านกายภาพบำบัด

clock

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่พักที่สะอาด สิ่งอำนวยความสะดวก และอาหารที่เหมาะสมตามพยาธิสภาพและข้อจำจัดของแต่ละบุคคล

item3